Третя Міжнародна Наукова Конференція «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» Березень 19 – 20, 2022, Львів (Україна)

ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ТЕЗ: 06 березня 2022 ukr.institute.happiness@gmail.com

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ (Україна)

UNIVERSITY OF PERUGIA (Італія) DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

EPOKA UNIVERSITY (Албанія) DEPARTMENT OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (Україна)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Україна) КАФЕДРА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (Україна) КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, БІОЕТИКИ І ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

PETROLEUM – GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI (Romania) FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

INTELLECTUAL CAPITAL RESEARCH GROUP – UNIVERSITY CASTILLA-LA MANCHA (Spain)

Пошук щастя набуває вагомості у світогляді сучасної людини. Щастя стає об’єктом нейронаукових та психологічних досліджень. Зв’язок щастя з цінностями, мораллю та свободою прокує складні проблеми у філософії та праві. Щастя та людське процвітання стають критеріями економічного та суспільного розвитку.

Наша конференція покликана створити європейську платформу для міжнародної міждисциплінарної дискусії про щастя та привернути наукову та суспільну увагу до актуальності проблеми щастя для сучасних суспільств.

Ми запрошуємо до дискусії фахівців з філософії, медицини, нейронауки, біохімії, біології, психології, психології, соціології, політології, економіки, права, історії, педагогіки та антропології. Запрошуємо менеджерів та підприємців поділитися своїм досвідом та отримати нові знання задля підвищення ефективності бізнесу.

Пропоновані напрями для обговорення:

1. Сучасна філософія щастя.

2. Позитивна психологія.

3. Щастя та нейронаука.

4. Щастя, медицина та охорона здоров’я.

5. Щастя та економічний розвиток.

6. Щастя та система освіти.

7. Щастя, громадянське суспільство, право та державне управління.

8. Щастя, історія та культура.

!!! Конференція відбудеться онлайн на платфомі Zoom.

За умови сприятливої епідеміологічної ситуації учасники можуть приїхати до Львова (оплата витрат на подорож – за рахунок самих учасників) та виступати безпосередньо зі студії, з якої вестиметься конференція в Zoom. Але кількість місць в студії обмежена, тому просимо зголошуватись заздалегідь, заповнивши онлайн-форму: https://cutt.ly/sYZGVfl

Ще один варіант участі  заздалегідь надіслати організаторам відеозапис свого виступу і організатори транслюватимуть його в Zoom іншим учасникам під час конференції.

Оскільки наша місія – популяризувати наукове знання про щастя, конференція буде безкоштовно у вільному доступі транслюватися на Youtubeі Facebook і відеозапис конференції буде опублікований у вільному доступі на цих платформах.

Збірник матеріалів конференції матиме ISBN, а кожній статті буде присвоєно індекс DOI.

РЕЄСТРАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Щоб зареєструватися та обрати спосіб участі, заповніть онлайн форму:   https://cutt.ly/sYZGVfl

2. Оргвнесок і публікація в Збірнику матеріалів конференції у випадку замовлення лише електронної версії матеріалів конференції становить 250 грн. В ціну входить вартість індексу DOI, що буде присвоєний кожній статті окремо. Оргвнесок у випадку замовлення друкованої версії Збірника матеріалів – 450 грн. Підтвердження оплати потрібно надіслати разом із статтею.

РАХУНОК ДЛЯ ОПЛАТИ :
Р/р UA433052990000026002041007955
ГО Інститут щастя
ЄДРПОУ 43469314
Призначення платежу: БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК

3. Кожен учасник, що подасть статтю для публікації в Збірнику матеріалів конференції, отримає Сертифікат про участь, програму конференції, Збірник матеріалів конференції. 

4. Збірник матеріалів буде опублікований до початку конференції.

5. Статті потрібно надіслати на email адресу: ukr.institute.happiness@gmail.com

6. Крайній термін подачі тез: 06 березня 2022.

Умови участі для іноземних учасників: 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Мова статті – українська або англійська.

2. Мова анотації – англійська (анотація АНГЛІЙСЬКОЮ ОБОВ’ЯЗКОВА)

2. Обсяг – щонайменше 1,5 сторінки, але не більше 4 сторінок формату А4.

3. Шрифт – Times New Roman.

Розмір – 12 (без переносів).

Міжрядковий інтервал – 1.

Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат файлу – Microsoft Word (*.doc *.docх)

Вирівнювання – за шириною сторінки.

4. ОФОРМЛЕННЯ та структура статті:

1) посередині – ім’я та прізвище автора жирним шрифтом;

3) наступний рядок посередині – науковий ступінь та вчене звання автора курсивом і нежирним шрифтом;

4) наступний рядок посередині – інституція, заклад (повна назва, без абревіатур), до якої належить автор, та в дужках місто і країна, курсивом Нежирним шрифтом;

5) якщо є два або більше співавторів, то уся інформація про кожного співавтора, вказана у пунктах 2, 3 і 4, вказується нижче після інформації про першого співавтора;

6) наступний рядок посередині – НАЗВА статті (великими літерами, жирним шрифтом);

7) наступний рядок (ЯКЩО СТАТТЯ НАПИСАНА УКРАЇНСЬКОЮ) – переклад АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ усієї інформація про автора і НАЗВИ статті, як за інструкцією в пунктах 1-6.

8) наступний рядок: ABSTRACT (анотація) – абзац на 100-200 слів АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (короткий зміст статті) – Times New Roman 12, 1 інтервал, вирівнювання по ширині.

9) наступний рядок: KEY WORDS – від 4 до 6 слів АНГЛІЙСЬКОЮ, шрифт, інтервал ті самі, що в пункті 8.

10) текст статті українською або англійською мовою;

8) список використаних джерел із заголовком посередині рядка: ЛІТЕРАТУРА (якщо стаття написана українською) REFERENCES (якщо стаття написана англійською)

5. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет не несуть відповідальність за помилки авторів.

6. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК ЧЛЕНІВ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роман ПУРІЙ,лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, співзасновниця та координаторка міжнародної співпраці Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, доктор медичних наук, професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Iталія);

Marco MOSCHINI, PhD, Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Італія);

Eglantina HYSA, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Epoka University (Албанія);

Esmir DEMAJ, PhD, Head of the Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Xhimi HYSA, PhD, Associate Professor, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Academic Coordinator of Business Informatics Program, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Людмила СЕРДЮК, доктор психологічних наук, професор, завідувач Лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Андрій ПИЖИК, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Оксана СМОРЖЕВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Ірина ВАСИЛЬЄВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна);

Наталія ІЩУК, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Irina Gabriela RADULESCU, PhD, Professor, Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Mirela PANAIT, PhD Habil., Associate Professor, Vice Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Víctor-Raúl LÓPEZ-RUIZ, PhD, Hab. Full Professor, Co-founder of Intellectual Capital Research Group, Department of Econometrics, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Castilla La Mancha (Spain);

Ladislav KOVÁČ, Prof., Dr.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Словаччина).

З матеріалами Першої (2020) та Другої (2021) Міжнародної Наукової Конференції «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» можна ознайомитись тут:

Закрити меню