OHIRKO Oleh HAPPY FAMILY – POWERFUL UKRAINE

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 157-164. https://doi.org/10.31108/7.2022.32 ISBN 978-966-919-826-6

ОГІРКО Олег. ЩАСЛИВА СІМ’Я – МОГУТНЯ УКРАЇНА // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 157-164. https://doi.org/10.31108/7.2022.32

Закрити меню