PURII Roman HAPPINESS-ORIENTED ECONOMY OF UKRAINE OF POST-WAR PERIOD

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 167-170. https://doi.org/10.31108/7.2022.34 ISBN 978-966-919-826-6

ПУРІЙ Роман. ЩАСТЯОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 167-170. https://doi.org/10.31108/7.2022.34 ISBN 978-966-919-826-6

Закрити меню