ROMANETS Zoya REFLECTIONS ON CAPACITIES OF MASTERING ONESELF: PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS OF SELF-REGULATION

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 177-184. https://doi.org/10.31108/7.2022.36 ISBN 978-966-919-826-6

РОМАНЕЦЬ Зоя. РЕФЛЕКСІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ОПАНУВАТИ СЕБЕ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 177-184. https://doi.org/10.31108/7.2022.36

Закрити меню