Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ

співзасновниця Українського інституту дослідження щастя, координаторка міжнародної співпраці,

кандидатка філософських наук, доцентка

Закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2010 р.) за спеціальністю «Філософія». У 2014 р. захистила дисертацію «Феномен секуляризації у західній філософії 20-21 ст.» (спеціальність 09.00.05 – «історія філософії») та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук. У 2019 р. здобула вчене звання доцента.

Педагогічний досвід здобувала, працюючи на кафедрі філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій С.З. Ґжицького (2010-2011 рр.), кафедрі історії філософії та кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (2014-2016 рр.). 

З 2011 р. і дотепер працює на кафедрі філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та викладає курс «Філософія» англійською мовою для іноземних студентів. З 2016 р. обіймає посаду доцента. 

У 2016 р. стажувалася за програмою Erasmus+ KA017 на кафедрі філософії Близькосхідного технічного університету (Анкара, Туреччина).

У 2019 р. разом з Романом Пурієм опублікувала книгу «Планування щасливого життя» (168 с.) та заснувала ГО «Український інститут дослідження щастя».

Авторка 1 наукової монографії (Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного, 2016, 240 с.), 1 історичного роману (Три мости, 2005, 347 с.), близько 30 наукових праць, 6 наукових перекладів з англійської мови та 1 наукового перекладу з французької мови (див: Антологія сучасної аналітичної філософії, або Жук залишає коробку, 2014, Антологія сучасної філософії науки, або Усмішка ASIMO, 2016), а також у співавторстві 3 статей у блозі Delivering Happiness (USA).

Наукові інтереси : філософія щастя, соціальна філософія, філософська антропологія.

Закрити меню