BILA Irina PSYCHOLOGICAL CARDS «NAVIGATION OF HAPPINESS»

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 49-51. https://doi.org/10.31108/7.2022.6 ISBN 978-966-919-826-6

БІЛА Ірина ПСИХОЛОГІЧНІ КАРТИ «НАВІГАЦІЯ ЩАСТЯ» // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 49-51. https://doi.org/10.31108/7.2022.6

Закрити меню