Головною метою ГО «Український інститут дослідження щастя» є розробка концепції соціально-економічного розвитку України крізь призму щастя окремої особи та її впровадження в українську суспільну практику на основі проведення міждисциплінарних теоретичних та прикладних досліджень феномену щастя із залученням методологічного інструментарію філософії, психології, соціології, антропології, економіки та нейронауки.

Основними напрямами нашої діяльності є:

  • Розробка стратегії та методик економічного і соціально-політичного розвитку України на основі отриманих результатів досліджень.
  • Підписання угод про співпрацю та здійснення міжнародної співпраці із закордонними громадськими організаціями, комерційними структурами, навчальними закладами та державними інституціями.
  • Створення науково-дослідних лабораторій на основі співпраці з українськими та закордонними навчальними закладами, громадськими організаціями та науково-дослідними інститутами.
  • Проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших комунікативних заходів, присвячених міждисциплінарному вивченню та обговоренню щастя.
  • Розробка, підготовка, поширення та популяризація науково-практичних, інформаційних та методичних матеріалів щодо проблеми щастя.
  • Просвітницька діяльність шляхом видання навчальної та наукової літератури, проведення лекцій, тренінгів і семінарів з метою популяризації знань про щастя в суспільстві.
  • Розробка методик та практичних рекомендацій для підвищення ефективності бізнесу.
  • Розробка навчально-методичних матеріалів та проведення курсів з менеджменту щастя для HR-менеджерів задля створення в колективі здорової робочої атмосфери. 
  • Співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади, державними і приватними вищими навчальними закладами та комерційними структурами з метою впровадження науково-педагогічних та інноваційних напрацювань українського інституту дослідження щастя в освітню та соціально-політичну практику.
Закрити меню