BAZYLEVYCH Andriy MODERN COMMUNICATION AND RELATIONSHIPS AS SOURCES OF HAPPINESS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 35-37. https://doi.org/10.31108/7.2021.4  ISBN 978-966-919-697-2 

БАЗИЛЕВИЧ Андрій СПІЛКУВАННЯ ТА СТОСУНКИ – ДЖЕРЕЛА ЩАСТЯ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 35-37.

Закрити меню