ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ СПІВЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ НА ВІДКРИТТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

// Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 16. Шановні колеги та друзі, від імені усієї…

Читати далі

APPEAL TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNITY BY THE CO-FOUNDERS OF THE UKRAINIAN INSTITUTE FOR HAPPINESS RESEARCH AT THE OPENING OF THE CONFERENCE

// Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 15. Dear colleagues and friends, on behalf of…

Читати далі

ПЕРЕДМОВА

// Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 13-14. Щастя та процвітання людини стали пріоритетними цінностями…

Читати далі

VOLODARSKA Nataliia METHODS OF OBSERVATION OF SENSES OF PERSONALITY AS FUNDAMENTALS OF PROMOTION OF ITS POSITIVE PSYCHOLOGICAL HEALTH

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 233-237. https://doi.org/10.31108/7.2022.46 ISBN 978-966-919-826-6 ВОЛОДАРСЬКА Наталія. МЕТОДИ ОПРЕДМЕЧУВАННЯ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ ЯК…

Читати далі

VASYLTSIV Taras, LEVYTSKA Olga MODERN TRANSFORMATIONS IN THE LABOR AND EMPLOYMENT SECTOR: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SOCIAL WELFARE

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 228-232. https://doi.org/10.31108/7.2022.45 ISBN 978-966-919-826-6 ВАСИЛЬЦІВ Тарас, ЛЕВИЦЬКА Ольга. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ…

Читати далі

SOLOVIOV Oleh FUNCTIONAL CORRELATION OF HAPPINESS AND FREEDOM PHENOMENA: THE EVOLUTION OF NEURAL NETWORKS OF THE BRAIN FROM BIOLOGICAL EXPEDIENCY TO FROM-WITHIN-CAUSALITY

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 222-225. https://doi.org/10.31108/7.2022.43 ISBN 978-966-919-826-6 СОЛОВЙОВ Олег. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ФЕНОМЕНІВ ЩАСТЯ ТА…

Читати далі

SHUVALOV Oleksandr NEUROPSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF MINDFULNESS AS A METHOD OF AWARENESS DEVELOPMENT

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 209-215. https://doi.org/10.31108/7.2022.41 ISBN 978-966-919-826-6 ШУВАЛОВ Олександр. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МАЙНДФУЛНЕС ЯК МЕТОДУ…

Читати далі
Закрити меню