VASYLTSIV Taras, LEVYTSKA Olga MODERN TRANSFORMATIONS IN THE LABOR AND EMPLOYMENT SECTOR: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SOCIAL WELFARE

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 228-232. https://doi.org/10.31108/7.2022.45 ISBN 978-966-919-826-6

ВАСИЛЬЦІВ Тарас, ЛЕВИЦЬКА Ольга. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 228-232. https://doi.org/10.31108/7.2022.45

Закрити меню