SOLOVIOV Oleh FUNCTIONAL CORRELATION OF HAPPINESS AND FREEDOM PHENOMENA: THE EVOLUTION OF NEURAL NETWORKS OF THE BRAIN FROM BIOLOGICAL EXPEDIENCY TO FROM-WITHIN-CAUSALITY

In Proceedings of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, March, 20, 2022. Lviv: SPOLOM, 2022. P. 222-225. https://doi.org/10.31108/7.2022.43 ISBN 978-966-919-826-6

СОЛОВЙОВ Олег. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ФЕНОМЕНІВ ЩАСТЯ ТА СВОБОДИ: ЕВОЛЮЦІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ МОЗКУ ВІД БІОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ДО З-СЕРЕДИНИ-СЕБЕПРИЧИННОСТІ // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 222-225. https://doi.org/10.31108/7.2022.43

Закрити меню