ПЕРЕДМОВА

// Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – C. 13-14.

Щастя та процвітання людини стали пріоритетними цінностями багатьох розвинених демократичних суспільств по всьому світу. Проте 24 лютого 2022 року вторгнення росії на територію України, однієї із суверенних європейських держав, поставило під загрозу не лише щастя-орієнтований вектор глобального демократичного розвитку, а й підірвало основи глобальної системи безпеки. Як ніколи гостро постали філософські питання про співвідношення доброго (благого) життя, щастя, моралі, автентичності та свободи.

Під час війни психічне здоров’я людей потребує особливої уваги. Зусилля міжнародної наукової спільноти мають бути об’єднані, щоб забезпечити людей інструментами та техніками, що допоможуть впоратися з травматичним досвідом і стресом та зберегти їхнє психічне здоров’я та щастя під час кризи.

Мета конференції – створити у Львові (Україна) міжнародну платформу для міждисциплінарного обговорення феномену щастя крізь призму зміцнення демократії та становлення громадянського суспільства.

Основним завданням конференції є об’єднати зусилля фахівців з філософії, психології, нейронауки, біохімії, біології, соціології, політології, історії, економіки, медицини, педагогіки та антропології задля комплексного цілісного дослідження щастя та впровадження результатів у соціально-політичну, економічну та освітню практику.

Пропоновані напрями для обговорення: 1. Сучасна філософія щастя. 2. Позитивна психологія. 3. Щастя та нейронаука. 4. Щастя, охорона здоров’я та медицина. 5. Щастя та економічний розвиток. 6. Щастя та система освіти. 7. Щастя, громадянське суспільство, право та державне управління. 8. Щастя, історія та культура.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роман ПУРІЙ, лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, співзасновниця та координаторка міжнародної співпраці Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експерт Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Dean of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Iталія);
Marco MOSCHINI, PhD, Associate Professor of the Department of Philosophy, Social Science and Education University of Perugia (Італія);

Eglantina HYSA, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Epoka University (Албанія); Esmir DEMAJ, PhD, Head of the Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Xhimi HYSA, PhD, Associate Professor, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Academic Coordinator of Business Informatics Program, Department of Business Administration, Epoka University (Албанія);

Людмила СЕРДЮК, доктор психологічних наук, професор, завідувач Лабораторії психології особистості імен іП.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна);

Андрій ПИЖИК, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);

Оксана СМОРЖЕВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);

Ірина ВАСИЛЬЄВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, білетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна);

Наталія ІЩУК, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, білетики та історії медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Irina Gabriela RADULESCU, PhD, Professor, Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Mirela PANAIT, PhD Habil., Associate Professor, Vice Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Romania);

Víctor-Raúl LÓPEZ-RUIZ, PhD, Hab. Full Professor, Co-founder of Intellectual Capital Research Group, Department of Econometrics, Faculty of Economic and Business Sciences, University of Castilla La Mancha (Spain);

Ladislav KOVÁČ, Prof., Dr.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Словаччина); Lukman RAIMI, PhD, Assistant Professor, Universiti Brunei Darussalam (Brunei Darussalam).

Закрити меню