CHAIKA Galina AN INDIVIDUAL’S PSYCHOLOGICAL AUTONOMY AND WARM RELATIONS WITH OTHERS AND THEIR INFLUENCE ON THE FEELING OF HAPPINESS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 65-67. https://doi.org/10.31108/7.2021.12  ISBN 978-966-919-697-2 

ЧАЙКА Галина ПСИХОЛОГІЧНА АВТОНОМІЯ  ОСОБИСТОСТІ ТА ТЕПЛИМИ СТОСУНКАМИ З ІНШИМИ ТА ЇХ  ВПЛИВ НА ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 65-67. https://doi.org/10.31108/7.2021.12 

Закрити меню