CHORNOMORDENKO Ivan, SIRA Larysa HAPPINESS IN THE PHILOSOPHY OF EAST AND WEST: METAANTHROPOLOGICAL APPROACH

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 68-73. https://doi.org/10.31108/7.2021.13  ISBN 978-966-919-697-2 

ЧОРНОМОРДЕНКО Іван, СІРА Лариса ЩАСТЯ В ФІЛОСОФІЇ СХОДУ І  ЗАХОДУ: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 68-73.

Закрити меню