DOBKO Taras SOCIAL PROGRESS AND INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT: ON HAPPINESS, WELFARE AND DIGNITY

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 87-92. https://doi.org/10.31108/7.2021.18  ISBN 978-966-919-697-2 

ДОБКО Тарас СУСПІЛЬНИЙ ПОСТУП І ЦІЛІСНИЙ  ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПРО ЩАСТЯ, ДОБРОБУТ І ГІДНІСТЬ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 87-92. https://doi.org/10.31108/7.2021.18  ISBN 978-966-919-697-2 

Закрити меню