докторка економічних наук, професорка, академік  Академії наук вищої школи України 

У 2001 р. закінчила  Львівську комерційну  академію (факультет міжнародних економічних  відносин); у 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство та міжнародні економічні відносини на тему «Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалізації;  у 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки). 

Поєдную навчальну роботу з практичними науковими дослідженнями – впродовж 2001-2019 рр. працювала науковим співробітником Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, а також викладачем Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму Державної служби фінансового моніторингу України.

Активний учасник міжнародних наукових, навчально-освітніх та комунікаційних заходів. Зокрема: співорганізатор щорічного Міжнародного проекту «Екологічний ракурс» (2000-2017); з 2003 р. – міжнародного семінару-практикуму «Економіка в культурі – культура в економіці»; у 2014 р. – викладач курсу лекцій для студентів програми MBA університету Редленса (США) у межах курсу «Розвиток бізнесу у європейських країнах Середземномор’я» (Італія, Греція, Туреччина); 2005-2013 рр. – викладач та учасник Програми розвитку вищої освіти HESP OSI (Білорусь, Україна, Угорщина); у 2016, 2017 рр. – делегат на засіданні «Euro COOP» (Нідерланди, Фінляндія) та Генеральної Асамблеї Міжнародного кооперативного руху у 2017 р. (Канада); 2010-2011 рр. – викладач та учасник програми TEMPUS «Удосконалення і розвиток професійно-технічної освіти» (Франція); з 2011 р. і донині співпрацюю з польськими ВНЗ (у якості зарубіжного професора), зокрема у 2011-2014 рр. – у Вищій школі ім. Б. Янського, 2015-2017 рр. – у Вищій школі безпеки в  Познані, 2015 – до сьогодні – Вищій школі підприємництва та адміністрації в Любліні (Республіка Польща) (у тому числі читаю лекції польською та англійською мовами). 

Стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації – 19 років. 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

  • 2001 – 2005  – асистент кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії (МЕВ ЛКА);
  • 2005 –2006– старший викладач кафедри МЕВ ЛКА;
  • 2006 – 2010 – доцент кафедри МЕВ ЛКА;
  • 2010  – до сьогодні професор кафедри МЕВ ЛКА (на сьогодні Львівський торговельно-економічний університет).

Основні дисципліни: „Міжнародні економічні відносини”, „Іллегалізація  економічної діяльності”, «Економічна безпека держави», «Математичні методи та моделі в  економіці» тощо.  

Загальна кількість публікацій – 166 (у т.ч. 20 монографій). 

Кількість захищених аспірантів та здобувачів  на здобуття ступеня кандидата економічних наук – 10 осіб, виступаю членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Додаткова інформація: 

  • вільно володію українською і російською мовами; англійською та польською – на рівні В1;
  • активний учасник громадських ініціатив;
  • невиправний оптиміст. 
Закрити меню