Голяш Ірина Дмитрівна

кандидатка економічних наук, доцентка

Тернопільський національний економічний університет

м.Тернопіль, Україна

Здобула вищу економічну освіту у Тернопільському інституті народного господарства, згодом продовжила навчання в аспірантурі, захистила дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, отримала вчене звання доцента. 

Працювала інспектором навчального управління, викладачем, старшим викладачем кафедри аудиту, доцентом кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу. 

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, член редакційної колегії та рецензент фахових зарубіжних видань.

Додаткову освіту отримала в Академії сучасного політика.

Впродовж останніх років сфокусувала увагу на участі та роботі в міжнародних проєктах, завдяки чому в складі української політико-правової делегації відвідала ООН, ЄСПЛ, Раду Європи, Європарламент, ряд парламентів та міжнародних організацій європейських країн,  надавала волонтерську підтримку розвитку ініціатив ООН в Україні, неодноразово брала участь у парламентських слуханнях та круглих столах у Верховній Раді України.

Наукові та практичні інтереси: економічний аналіз, внутрішній аудит, управління ризиками, поведінкова економіка, прогрес сталого розвитку, корпоративна соціальна відповідальність, ефективність урядування, економіка щастя.

Закрити меню