HURLYEVA Tetyana LOVE IN THE NATURE OF HAPPINESS: EXISTING-HUMANISTIC ASPECT

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 140-144. https://doi.org/10.31108/7.2021.31 ISBN 978-966-919-697-2 

ГУРЛЄВА Тетяна ЛЮБОВ У ПРИРОДІ ЩАСТЯ: ЕКЗИСТАНЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ  АСПЕКТ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 140-144. https://doi.org/10.31108/7.2021.31  ISBN 978-966-919-697-2

Закрити меню