Олександра Ляшенко 

Докторка економічних наук, професорка 

Дата народження 11.07.1971 р. 

Контактна інформація

lan911@ukr.net  

+38(050) 504 72 76

+38(067) 154 93 88

Інтернет-прозорість:

https://www.facebook.com/oleksandra.liashenko
https://t.me/managementlom

         Досвід тренерської та консалтингової діяльності: 

маю досвід проведення тренінгів для державних службовців (з тематики прийняття управлінських рішень, комунікативних практик, командоутворення), представників ЗМІ (з розробки і впровадження стандартів професійної етики), громадських організацій (з впровадження принципів сталого розвитку, соціальної відповідальності), зокрема працювала в укпраїнсько американському проекті “NGO Capacity Building through Civic Engagement and Corporate Social Responsibility” (“Консолідація потенціалу неурядових організацій через громадянську взаємодію і корпоративну соціальну відповідальність”), неодноразово. була членом команди тренерів та проводила одноосібні тренінги для тренерів (в освітянському середовищі); 

надавала консультативну допомогу представників підприємств великого (Холдинг Метінвест), середнього (ВКФ “ЛІА”, ТОВ “Реал”, ТОВ “Система”, працювала консультантом у Tacis project EDUK Luhansk Ukraine, брала участь у project InWEnt gGmb, проходила стажування у м. Берлін, працювала у проекті “Регіональне навчання і розвиток консультаційних можливостей в Україні (McGill University Consortium of Ukrainian Universities Regional Training and Consulting Capacity in Ukraine Project), маю сертифікат Радника малого бізнесу (Конфедераційний  Коледж м. Тандер Бей, штат Онтаріо, Канада), понад 10 років працювала у Центрі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (програма “Українська ініціатива”). 

У роботі використовую case-study, методи ситуаційних і рольових ігор, модерації, фасилітації, “світового кафе” та інші інтерактивні інструменти проблемно-орієнтованого навчання.

        Досвід роботи в освітніх та наукових установах: 

         09.2019 дотепер – Університет економіки і права КРОК, професорка кафедри управлінських технологій.

09.2018 – 06.2019 – професорка кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського;

12.2014 – 08.2018 – учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). Посадові обов’язки: загальне керівництво науково-організаційним,  комунікативним та видавничим напрямами діяльності НІСД, підготовка загальноінститутських планів науково-дослідних робіт, контроль за виконанням наукових проектів, підготовка засідань Вченої ради НІСД, проведення аналітичних досліджень з питань внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема брала участь у підготовці аналітичних доповідей протягом 2015-208 рр.;

09.2001 – 06.2014 – професорка кафедри менеджменту, завідувачка кафедри банківської справи і фінансової безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимир Даля;

09.1993 – 06.2001 – асистент, старший викладач, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Луганського національного аграрного університету. 

Наукову та освітню діяльністю здійснювала протягом 25 років, протягом яких викладала широкий спектр управлінських дисциплін – від основ менеджменту до антикризового управління для студентів різних форм навчання, віку і галузевого спрямування; підготувала і оприлюднила понад 150 публікацій наукового та методичного характеру, є авторкою та спів-авторкою монографій і навчальних посібників.

Наразі активно вивчаю проблематику управлінського та політичного інтелекту. Маю декілька публіцистичних дописів за цими темами у колонках Української правди. 

        Освіта: 

вища, у галузях знань “Економіка” та “Управління”, а саме: у 1993 р. спеціальність “Економіка та управління в галузях АПК”, у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію (тема “Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств  в умовах впливу ринкових чинників” за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”); у 2012 р. – докторську дисертацію (тема “Управління економічною безпекою підприємства” за двома спеціальностями “Економіка та управління підприємствами” та “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності”. 

         Додаткова інформація: 

усі процеси, функції та рішення розглядаю з системної точки зору та багатоваріантності наслідків їх реалізації. Позитивно ставлюся до інновацій та виважених організаційних змін, можу їх продукувати. Вмію працювати у команді, розбудовувати комунікативно-воркінговий простір. Впевнено користуюся ПК та мобільними пристроями. Вимоглива до себе та колег. Ціную цілеспрямованість, порядність та повагу. 

Вільно володію українською і російською мовами, англійською – на рівні В1.

Захоплення: читання, роздуми, сімейні подорожі. 

Закрити меню