SHARKOVA Svitlana, MANNING David CROSS-CULTURAL IDEAS OF AMERICAN AND UKRAINIAN STUDENTS OF THE CONCEPT OF A SOCIALLY SUCCESSFUL PERSON

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 247-250. https://doi.org/10.31108/7.2021.54  ISBN 978-966-919-697-2 

ШАРКОВА Світлана, MANNING David КРОСКУЛЬТУРНІ ІДЕЇ  АМЕРИКАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ  СОЦІАЛЬНО УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 247-250. https://doi.org/10.31108/7.2021.54 

Закрити меню