YAVORSKA-VIETROVA Iryna THE THEORY OF AN OPTIMAL EXPERIENCE AS A SPECIAL VIEW ON THE CONCEPT OF “HAPPINESS”

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 285-287. https://doi.org/10.31108/7.2021.64  ISBN 978-966-919-697-2 

ЯВОРСЬКА-ВЄТРОВА Ірина ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД НА ПОНЯТТЯ «ЩАСТЯ» // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 285-287. https://doi.org/10.31108/7.2021.64 

Закрити меню