ВІДЕОЗАПИС Другої міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” 2021 – VIDEORECORD of the Second International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” 20-21/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=nM2OLq4Fjwk Частина 1 - Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=d_hHxjbh7Rw Частина 2 - Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=vbVYt4DlHB0 Частина 3 - Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=peGLzWvW0RA Частина 4 - Part 4 Conference PROGRAM - 2021 - ПРОГРАМА…

Читати далі

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Другої міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” 2021 – Conference PROCEEDINGS “Happiness and Contemporary Society” 20-21/03/2021

УДК 17.023.36+140.8+165.614+159.9 Щас 27 Рекомендовано до друку засіданням Вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол № 4 від 25 лютого 2021 року) УПОРЯДНИКИ: Максименко С., д. психол.…

Читати далі
Закрити меню