Інформаційний лист Четвертої Міжнародної Наукової Конференціі «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» 20 березня 2023, формат проведення – онлайн

Інформаційний лист Четвертої Міжнародної Наукової Конференціі «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» 20 березня 2023, формат проведення – онлайн

ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ТЕЗ: 15 березня 2023 ukr.institute.happiness@gmail.com

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩАСТЯ (Україна)

UNIVERSITY OF PERUGIA (Італія) DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

PETROLEUM – GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI (Румунія) FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (Україна)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Україна) КАФЕДРА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

POLIS UNIVERSITY (Албанія) FACULTY OF MANAGEMENT, ENVIRONMENT & URBAN PLANNING

EPOKA UNIVERSITY (Албанія) FACULY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ (Україна) КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, БІОЕТИКИ І ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

UNIVERSITY OF A CORUÑA (Іспанія) FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, BUSINESS DEPARTMENT

Пошук щастя набуває вагомості у світогляді сучасної людини. Щастя стає об’єктом нейронаукових та психологічних досліджень. Зв’язок щастя з цінностями, мораллю та свободою прокує складні проблеми у філософії та праві. Щастя та людське процвітання стають критеріями економічного та суспільного розвитку.

Наша конференція покликана створити європейську платформу для міжнародної міждисциплінарної дискусії про щастя та привернути наукову та суспільну увагу до актуальності проблеми щастя для сучасних суспільств.

Ми запрошуємо до дискусії фахівців з філософії, медицини, нейронауки, біохімії, біології, психології, психології, соціології, політології, економіки, права, історії, педагогіки та антропології. Запрошуємо менеджерів та підприємців поділитися своїм досвідом та отримати нові знання задля підвищення ефективності бізнесу.

Пропоновані напрями для обговорення:

1. Сучасна філософія щастя.

2. Позитивна психологія.

3. Щастя та нейронаука.

4. Щастя та якість життя крізь призму медицини та охорони здоров’я.

5. Щастя, якість життя та економічний розвиток.

6. Щастя та система освіти.

7. Щастя, громадянське суспільство, право та державне управління.

8. Щастя та якість життя у менеджменті.

9. Щастя, історія та культура.

Конференція відбудеться 20 березня 2023 р. онлайн на платфомі Zoom.

Ще один варіант участі – заздалегідь надіслати організаторам відеозапис свого виступу і організатори транслюватимуть його в Zoom іншим учасникам під час конференції.

Цьогоріч участь у конференції та публікація тез в електронному варіанті Збірника матеріалів конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ. Якщо Ви бажаєте придбати друкований Збірник матеріалів конференції, просимо написати нам на електронну скриньку ukr.institute.happiness@gmail.com

Оскільки наша місія – популяризувати наукове знання про щастя, конференція буде у вільному доступі транслюватися на Youtube і Facebook, також відеозапис конференції буде опублікований у вільному доступі на цих платформах.

Збірник матеріалів конференції матиме ISBN, а кожній статті буде присвоєно індекс DOI.

ОСНОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Martin E. P. Seligman, PhD, Professor
https://ppc.sas.upenn.edu/people/martin-ep-seligman

Доктор Селіґман – один із засновників Позитивної Психології, директор Центру позитивної психології в Університеті Пенсильванії та професор кафедри психології Університету Пенсильванії. Доктор Селіґман є автором моделі щастя PERMA (позитивні емоції + залучення + стосунки + смисл + досягнення) та теорії навченої безпорадності. Доктор Селіґман є автором 30 книг та понад 350 наукових статей, а також одним із найбільш цитованих психологів ХХ століття.

John B. Arden, PhD, ABPP
https://drjohnarden.com/

Доктор Арден є автором 16 книг (перекладених 20 мовами) та проводив семінари у всіх штатах США та 30 країнах. Вивчення нейропсихології надихнуло доктора Ардена об’єднати нейронауку та психотерапію, включивши синтез біологічного та психологічного у бачення психотерапії ХХІ століття: охоплення петель зворотного зв’язку розум-мозок-ген. Праці доктора Ардена поєднують найновіші знання про мозок і його можливості – зокрема нейропластичність і нейрогенез – з психонейроімунологією, епігенетикою, дослідженнями психотерапії, практиками майндфулнес, нейронаукою про харчування та соціальним інтелектом.

Daniel M. Haybron, PhD, Professor
https://www.danhaybron.com/

Доктор Гейброн є професором кафедри філософії Університету Сент Луіса (Saint Louis University). Професор Гейброн працює на перетині теорії цінностей та психології з акцентом на розмаїття тематик, пов’язаних з щастям, добробутом та добрим життям як на індивідуальному, так і на суспільному рівні. Професор Гейброн був керівником преєкту, реалізованого завдяки підтримці Фонду Джона Тепмлтона “Щастя та Добробут: Міждисциплінарне Дослідження” (Happiness and Well-Being: Integrating Research Across the Disciplines), в рамках якого була здійснена робота 21 групи дослідників з 2015 по 2018 рр.

РЕЄСТРАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Щоб зареєструватися та обрати спосіб участі, заповніть онлайн форму:  https://forms.gle/WB6LEPVmH7qUuwRg9

2. Кожен учасник, що подасть статтю для публікації в Збірнику матеріалів конференції, отримає Сертифікат про участь, програму конференції, Збірник матеріалів конференції у форматі PDF

3. Збірник матеріалів буде опублікований не пізніше, ніж три тижні після завершення конференції.

4. Статті потрібно надіслати на email адресу: ukr.institute.happiness@gmail.com

5. Крайній термін подачі тез: 15 березня 2023.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Мова статті – українська або англійська.

2. Мова анотації та ключових слів – англійська (ключові слова та анотація АНГЛІЙСЬКОЮ ОБОВ’ЯЗКОВА, оскільки статті присвоюється індекс DOI)

2. Обсяг – щонайменше 1,5 сторінки, але не більше 4 сторінок формату А4.

3. Шрифт – Times New Roman.

Розмір – 12 (без переносів).

Міжрядковий інтервал – 1.

Поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат файлу – Microsoft Word (*.doc *.docх)

Вирівнювання – за шириною сторінки.

4. ОФОРМЛЕННЯ та структура статті:

1) посередині – ім’я та прізвище автора жирним шрифтом;

3) наступний рядок посередині – науковий ступінь та вчене звання автора курсивом і нежирним шрифтом;

4) наступний рядок посередині – інституція, заклад (повна назва, без абревіатур), до якої належить автор, та в дужках місто і країна, курсивом Нежирним шрифтом;

5) якщо є два або більше співавторів, то уся інформація про кожного співавтора, вказана у пунктах 2, 3 і 4, вказується нижче після інформації про першого співавтора;

6) наступний рядок посередині – НАЗВА статті (великими літерами, жирним шрифтом);

7) наступний рядок (ЯКЩО СТАТТЯ НАПИСАНА УКРАЇНСЬКОЮ) – переклад АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ усієї інформація про автора і НАЗВИ статті, як за інструкцією в пунктах 1-6.

8) наступний рядок: ABSTRACT (анотація) – абзац на 100-200 слів АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (короткий зміст статті) – Times New Roman 12, 1 інтервал, вирівнювання по ширині.

9) наступний рядок: KEY WORDS – від 4 до 6 слів АНГЛІЙСЬКОЮ, шрифт, інтервал ті самі, що в пункті 8.

10) текст статті українською або англійською мовою;

8) список використаних джерел із заголовком посередині рядка: ЛІТЕРАТУРА (якщо стаття написана українською) REFERENCES (якщо стаття написана англійською)

5. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Редакція та Оргкомітет не несуть відповідальність за помилки авторів.

6. Оргкомітет має право відхиляти статті, що не відповідають тематиці конференції та не оформлені згідно з вище зазначеними вимогами до оформлення статей.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роман ПУРІЙ, лікар, магістр ділового адміністрування, директор і співзасновник Українського інституту дослідження щастя (Україна);

Уляна ЛУЩ-ПУРІЙ, кандидат філософських наук, доцент, співзасновниця та координаторка міжнародної співпраці Українського інституту дослідження щастя, доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

Андрій БАЗИЛЕВИЧ, президент СФУЛТ, доктор медичних наук, професор, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Marco MOSCHINI, PhD, Associate Professor, International Coordinator of FISSUF, Dean of Master’s Degree in Philosophy and Ethics, Department of Philosophy, Social Science and Education, University of Perugia (Італія);

Claudia MAZZESCHI, PhD, Full Professor, Dean of Master’s Degree in Psychology, Department of Philosophy, Social Science and Education, University of Perugia (Iталія);

Massimiliano MARIANELLI, PhD, Full Professor, Head of the Department of Philosophy, Social Science and Education, University of Perugia (Italy);

Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Людмила СЕРДЮК, доктор психологічних наук, професор, завідувач Лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костююка НАПН України (Україна);

Андрій ПИЖИК, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Оксана СМОРЖЕВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Alin DINITA, PhD, Associate Professor, Rector of Petroleum – Gas University of Ploiesti (Румунія);

Irina Gabriela RADULESCU, PhD, Professor, Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Румунія);

Mirela PANAIT, PhD Habil., Professor, Vice Dean, Faculty of Economic Sciences, Petroleum – Gas University of Ploiesti (Румунія);

Xhimi HYSA, PhD, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management, Environment & Urban Planning, POLIS University (Албанія);

Alba KRUJA (DEMNERI), PhD, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Epoka University (Албанія);

Eglantina HYSA, PhD, Associate Professor, Department of Economics, Epoka University (Албанія);

Ірина ВАСИЛЬЄВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Україна);

Наталія ІЩУК, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Український інститут дослідження щастя (Україна);

Manuel Alberto GÓMEZ SUÁREZ, PhD, Full Professor, Dean of the Faculty of Economics and Business , University of A Coruña (Іспанія);

Félix Sergio BLÁZQUEZ LOZANO, PhD, Associate Professor, Head of the Business Department, University of A Coruña (Іспанія);

Félix PUIME GUILLÉN, PhD, Associate Professor, the Business Department, University of A Coruña (Іспанія);

Ladislav KOVÁČ, Prof., Dr.Sc., Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Словаччина);

Lukman RAIMI, PhD, Assistant Professor, Universiti Brunei Darussalam (Бруней Даруссалам).

З матеріалами Першої (2020), Другої (2021) та Третьої (2022) Міжнародної Наукової Конференції «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» можна ознайомитись тут:

http://ukr-happiness-institute.com/category/materialy-konferencii-2022

http://ukr-happiness-institute.com/category/materialy-konferenci%d1%97-2021/

Закрити меню