BOYCHENKO Mykhailo THE HAPPINESS AND THE GOOD: ECCENTRICITY AND CENTRIPETALITY

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 40-42. https://doi.org/10.31108/7.2021.6  ISBN 978-966-919-697-2 

БОЙЧЕНКО Михайло ЩАСТЯ І БЛАГО: ЕКСЦЕНТРИЧНІСТЬ І  ДОЦЕНТРОВІСТЬ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 40-42. https://doi.org/10.31108/7.2021.6 

Закрити меню