DRIHUS Maria THE CONCEPTUAL IDEA OF HAPPINESS IN G.S. KOSTIUK’S PSYCHOLOGICAL SYSTEM

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 99-101. https://doi.org/10.31108/7.2021.21  ISBN 978-966-919-697-2 

ДРИГУС Марія КОНЦЕПТУАЛЬНА ІДЕЯ ЩАСТЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ Г.С.  КОСТЮКА // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 99-101. https://doi.org/10.31108/7.2021.21  ISBN 978-966-919-697-2

Закрити меню