MAKSYMENKO Serhii LOVE AS INFORMATION AND ENERGY UNIT OF PERSON’S HAPPINESS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 179-181. https://doi.org/10.31108/7.2021.41  ISBN 978-966-919-697-2

МАКСИМЕНКО Сергій ЛЮБОВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО ЕНЕРГЕТИЧНА ОДИНИЦЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 179-181. https://doi.org/10.31108/7.2021.41 

Закрити меню