MARTSENIUK Maryna ON THE INFLUENCE OF HAPPINESS ON HUMAN HEALTH

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 182-186. https://doi.org/10.31108/7.2021.42  ISBN 978-966-919-697-2 

МАРЦЕНЮК Марина ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ЩАСТЯ НА  ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 182-186. https://doi.org/10.31108/7.2021.42 

Закрити меню