Оксана Сморжевська

кандидатка історичних наук, доцентка

Оксана Олександрівна Сморжевська, 1977 р.н., з відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999 р.). У 2002 році захистила дисертацію на здобуття кандидатського ступеня на тему «Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.). На посаді доцента з 2009 р, звання доцента отримала у 2011 р.

Отримала Грант Президента України для обдарованої молоді (2004 р.) для проведення наукового дослідження та видання ілюстрованої хрестоматії «Національні традиції українського авангарду».

Брала участь:

  •  в роботі пілотного проекту Представництва МОМ в Україні «Розробка навчального курсу з культурної обізнаності для вищих навчальних закладів в Україні» у партнерстві з PH International та за фінансової підтримки Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії «Людина у полікультурному суспільстві» (розділ «Релігійний фактор в умовах глобалізації») (2010 р.) http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/posibnyk_lyudyna_v_polikulturnomu_suspilstvi.pdf
  • в написанні енциклопедичних словників-довідників «Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)» і «Сучасна політична лексика» (обидва за науковою редакцією доктора політичних наук Наталі Хоми, 2015), волонтерська наукова робота над якими згуртувала майже 200 авторів з різних регіонів України, та продемонструвала єдність наукової спільноти в нелегкий для України час;
  • в зйомках науково-популярного фільму «Таємний код віри. Християни чи язичники?» (телеканал 1+1, 2017 р.) та низці інших проектів.

Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць, енциклопедично-довідкових видань.

Наукові інтереси: неоязичництво України як історико-культурний феномен, культурний простір постмодерної України, комеморативні практики в сучасній історичній політиці.

Закрити меню