PURII Roman, FLEYCHUK Mariya UNIVERSAL BASIC INCOME AS A FOUNDATION OF HAPPINESS-ORIENTED ECONOMIC POLICY OF A CONTEMPORARY STATE

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 238-243. https://doi.org/10.31108/7.2021.52  ISBN 978-966-919-697-2 

ПУРІЙ Роман, ФЛЕЙЧУК Марія БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 238-243. https://doi.org/10.31108/7.2021.52 

Закрити меню