ROMANYUK Lyudmyla, SHEVCHENKO Andriy VALUE OF HEALTH FOR TRUE HAPPINESS IN CORONACRISIS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 251-253. https://doi.org/10.31108/7.2021.55  ISBN 978-966-919-697-2 

РОМАНЮК Людмила, ШЕВЧЕНКО Андрій ЦІННІСТЬ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СПРАВЖНЬОГО ЩАСТЯ В КОРОНАКРИЗІ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 251-253. https://doi.org/10.31108/7.2021.55 

Закрити меню