YAGIYAYEV Illya, NOVOSELSKA Alina SOCIAL NETWORKING SITES USAGE AND SUBJECTIVE WELL-BEING IN COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 277-279. https://doi.org/10.31108/7.2021.62  ISBN 978-966-919-697-2 

ЯГІЯЄВ Ілля, НОВОСЕЛЬСЬКА Аліна ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ  БЛАГОПОЛУЧЧЯ  В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 277-279. https://doi.org/10.31108/7.2021.62 

Закрити меню