Роман Пурій. Аналіз і критика виступу Кетрін Фітс (Catherine Austin Fitts) – Поговоримо про CBDS (Central Bank Digital System, Цифрову систему центрального банку)

CBDS (Central Bank Digital System, Цифрова система центрального банку) – це нова електронна валюта, яку планують впроваджувати по всьому світу.

Насправді це нова грошово-банківська система, яка має замінити існуючу систему, яка себе вичерпала. І теперішній рівень розвитку цифрових технологій це дозволяє;

“2022 рік знаменує, згідно з твердженням Кетрін Фітц,  історичну кінцеву точку існуючої грошової системи Заходу. На заміну їй має прийти нова грошово-банківська система і її валюта – CBDS.”

“Що таке CDBS і як вона вплине на наш фінансовй стан і на наше життя в цілому?”

“2023 рік – це кінець фінансової свободи і це значно обмежить свободу в світі.”

Тенденційна і маніпулятивна заява. Насправді система не несе ніякої загрози законослухняним громадянам. А глобальна користь в тому, що вона значно зменшить частоту і катастрофічність фінансово-економічних криз у світі.

“Існуюча світова фінансова система  значно зруйнована і не може більше існувати. Останньо існуюча система переглядалась в 1971 і вже пережила цілий ряд криз. Останньою найбільш серйозною з них була криза 2007-2008 років. Ця помираюча фінансова система на принципах реанімації існувала завдяки підтримці національних банків. Щоб залишати її живою вони притримувались двох стратегій: перша – створення грошей з нічого – фіатних грошей; Це друкування грошей які нічим не забезпечені,  наприклад золотом, сріблом, чимось іншим зі стабільною вартісттю.  Стверджується, що уряди можуть друкувати фіатні гроші в будь-яких кількостях на свій розсуд.”

“Друга стратегія: пониження процентної ставки кредитування. Впровадження фіатних грошей завершилось в 1971 році коли США відмовились від “Золотого стандарту” і з того часу центральним банкам доводилось постійно жонглювати процентними ставками. Поступово їх понижувати. В 2020 році ставки опустились майже до нуля. Це були останні подихи фіатних грошей. Фактично фінансова система знаходиться на смертному одрі після кризи 2008 року.”

Фіатні гроші (англ. Fiat currency) також декретні, приказні, фідуціарні гроші – тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантій обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використовуватия їх як засіб платежу.

Слово походить від лат. fiat – декрет, наказ, “хай буде так”, “нехай буде зроблено”, щовикористовується у значенні наказу, декрету або постанови.

Фіатні гроші зазвичай не мають внутрішньої вартості та не мають споживчої вартості. Вони мають цінність лише тому, що особи, які використовують їх як одиницю розрахунку – або, у випадку валюти, засобу обміну – погоджуються щодо їхньої вартості. Вони вірять, що ці гроші приймуть торговці та інші люди.

Фіатні гроші є альтернативою товарним грошам, які є валютою, яка має внутрішню цінність, оскільки містить, наприклад, дорогоцінний метал, такий як золото, або срібло, який втілено в монеті.

Одна з найцінніших властивостей грошей є використання їх як одиниці вмірювання. Якщо говорити про забезпечення одиниці вимірювання то варто подивитись на такі одиниці вимірювання як грам (кілограм), міліметер (метер), градус чи вольт. Чим вони забезпечені окрім суспільної домовленості і еталонів?

Первинно гроші і виникли як суспільна домовленість щодо платіжно-розрахункового засобу.

Цифрові гроші в ЄЦФОПС скоріше мають мати захист системи (програми) як одиниця вимірювання, що підвищує їх цінність як платіжного засобу чи засобу накопичення.

Цифрові гроші в ЄЦФОПС забезпечуються наявною товарно-услуговою масою що зареєстровані на національному ринку в тій же системі. І тим, що система забезпечує баланс грошової і товарної маси, що і забезпечує стабільність купівельної спроможності національної валюти. 

Про міфи. Найбільш розповсюдженим  Міфом в царині грошей  є трактування золотих монет як чистої валюти зі стабільною внутрішньою вартісттю.

Золоті пластини були запущен в життя древньої Лідії, згідно з легендою, 650 років до нашої ери лідійським царем Аліаттом ІІ як сурогат справжнього тогочасного товарного платіжного засобу – биків. Це була розписка в тому, що цар віддасть кредитору, тобто предявнику розписки (папір тоді ще не винайшли), бика–  після завершення військової кампанії. Тобто золоті пластини були забезпечені реальними їстивними грішми і чесним словом царя. Цілком несподівано, цей сурогат, пішов в обіг коли кредитори почали гасити свої зобов’язання перед іншими товаровиробниками поза стосунками цар/кредитор. В процесі виявились абсолютно унікальні і надзвичайно корисні властивості нового платіжного засобу: тривалість (їх не можна їсти як биків), ділимість (бика не поділиш не втративши його  мінову вартість), засіб накопичення (не псуються, не потребують їсти, не гинуть,) мають малий об’єм і дякуючи тим властивостям наростаючу цінність, а з нею і мінову вартість.

Але це всетаки ті ж самі перші фіатні гроші – саме син Аліатта ІІ першим своєю владою запустив емісію золотих монет і запустив в роботу первісний банк, що і зробило його найбагатшою людиною того часу. І звали його Крез.

Особливо потрібно наголосити, що золото по тих часах мало значно меншу цінність і вартість ніж мідь, бронза чи залізо. Воно було мало вживане, а тому і було найдешевшим матеріалом для емісії боргових розписок. 

В наш час золото є лише високоліквідним товаром ціна якого коливається в залежності від попиту і пропозиції. І ціна золота вимірюється в тих самих фіатних доларах. Це ще один з найпопулярніших міфів про гроші.

Ось ще один Міф і маніпуляція: Фіатні гроші не забезпечені. Насправді ті самі долари забезпечені самою Ідеєю ФРС, гарантіями Уряду США, товарно-послуговою масою по всьому світу (їх охоче отроварюють по всьому світу ну і військово-морськими силами США.

В Україні фіатна українська гривна забезпечується перш за все золотовалютними накопиченнями Національного банку України, а в приватному секторі заощадження захищаються доларами,   євро, фунтами і франками. І товарами по всій території України.

Наша ЄЦФОПС – інструмент забезпечення стабільності купівельної спроможності національної валюти, а товарно-послугова маса є забезпеченням цифрової гривні.

Продовжимо цитування Кетрін Фітц: “Тому ЦБ не могли отримати ніякого прибутку з нульової ставки. ЦБ почали друкувати паперові гроші в кількостях беспрецидентних в історії. В 2020 році, за твердженням Кетрін Фітц, готівкова маса фіатних грошей подвоїлась. Корумпована система паперових грошей  падає і для виживання ЦБ запроваджують цифрові гроші – CBDS.”

Це державні банки і отримання прибутнку не їх функція. Друкування потрібне щоб перекрити зобов’язання банків перед клієнтами. Видаються в борг, а потім вимагаються назд після спаду криз. Повною маячнею є твердження про “друкування паперових грошей”. Потрібно знати, що в наш час 96-97 % американського долара в світі це цифровий, електронний долар і актуальна емісія теж відбувається в цифровій в основному формі. Під час ковідного карантину уряди багатьох країни підтримали і бізнес і громадян грошовими переказами і вони були виключно безготівковими – на рахунки і картки. І ця акція підтримала національних товаровиробників.

“Друкування паперових грошей було останньою спробою розграбувати народні активи в помираючій системі.”

А що насправді помирає? А помирають приватні банки. Просто вони вже не потрібні. ЦБ їх легко замінять. Ось тому і кіпіш.

“2022 рік – історична точка кінця паперових грошей. На зміну їм має прийти нова фінансова система під назвою Цифрова Валюта Центрального Банку. 20 березня 2023 року – точна дата впровадження CBDS Центральним банком.”

Наразі нас це не стосується, але ми маємо дуже постаратись, щоб трансформувати нашу Грошово-банківську систему в ЄЦФОПС. І вона має бути державною тобто нашою.

“Перед впровадженням нової система стара система має бути повністтю зруйнованою. Стара система має бути зруйнована через гіперінфляцію. Згадайте мільярди і триліони паперових грошей які були надруковані США і ЄС з 2020 по 2022 роки. Вони перетворили ваші фіатні гроші у сміття.”

Сміття не сміття але за нього ще можна купити їжу, одяг та інші ніщаки. Доречі аналогічна система вже чудово впроваджена в Китаї і обійшлось без інфляції і банкопаду.

“Цитую далі. З точки зору обивателя якими мають бути причини відмови від готівки – паперових грошей?” 

“Паперові гроші передбачають свободу їх використання. Якщо людина дає згоду на використання цифрових грошей то вона відмовляється від права використовувати  свої гоші де хочеш; коли хочеш і як хочеш.”

Те саме, якщо ти не злодій, шахрай, злочинець ти можеш робити і з цифровими грішми, але додатково ти можеш це робити 24/7 по всьому світі не контактуючи з продавцем і не виходячи з житла.

“Фінансові еліти повинні були знайти вагомі і практичні причини щоб люди перейшли на повністтю контрольовані цифрові гроші.”

Ми всі вже давно цими грішми користуємось, через термінали і смартфони і нас це ніяк не бентежило.

“Серед причин були названі наступні фактори: проблема здоров’я і гігієни; Профілактика відмивання грошей – всі трансакції можна відслідковувати завжни і всюди; А у випадку необхідності система може заблокувати трансакцію, переказ грошей або і весь рахунок. Запобігання краж, втрати грошей; а ще вартість виготовлення і зберігання готівкових грошей та інше.”

На мою думку, уряди і приватні банкіри мають різні потреби, завдання та інтереси, що мало пересікаються. Впроваджуючи CBDS ЦБ і Уряд переслідують свої цілком прагматичні цілі які мало пересікаються з гіпотетичними цілями узурпаторів влади і тоталітарних режимів. Клієнти люблять чіткість, безпеку, швидкість і надійність. Все! І ЦБ їм це дасть. І якщо вичленити збанківського ринку приватних банкірів з їхньою жажобою наживи ток кредитні кошти значно здешевіють. А це вже рухатиме економіку.

“Кетрін продовжує маніпуляції і навіювання: Не дивлячись на всі ці аргументи люди ще не так наївні, щоб відмовитись від паперових грошей і права користуватись своєю готівкою.”

Та тіж люди у Швеції самі вже практично відмовились від паперів, а по готівці можна одразу виявитя іноземця зі Сходу.

“Але цього замало і має відбутись ще один драматичний момент, щоб люди прийняли нову цифрову валюту – це має бути повний крах фінансової ситеми у всіх країнах. Одночасно з гіперінфляцією яка почалася в липні 2022 року і досягне непомірних висот в грудні 2022 року. І це все для того, щоб підготувати світ до CBDS. В результаті економіка всіх країн впаде на дно. Середній клас опиниться за межею бідності, а малий і середній бізнес розориться.”

Це все точно відбудеться і вже не один раз відбувалось якщо не трансформувати інснуючу систему в інноваційну CBDS.

“Вони і стануть першою групою яку захоплять великі корпорації.  Люди втратять свої робочі місця, наступить соціальна і економічна і фінансова криза.”

 І навіщо великим корпораціям малі і середні підприємства? У них що своїх клопотів мало?

“І найцікавіше: В результаті держава під виглядом гуманітарної допомоги запропонує людям  Універсальний базовий дохід,  щоб вони могли вижити на мінімальному рівні. Цей універсальний базовий дохід дозволить людям  просто не вмирати. Гроші будуть поступати тільки і виключно на цифровий гаманець, який буде встановлений на мобільний телефон.” 

Що вже і зараз відбувається без усіх цих клопотів.

“CBDS буде поступати тільки туди. Це буде початком повного тотального контролю над народом. Роль кожного буде оцінюватись через соціальні мережі, відеокамери.”

Це вже давно і так відбувається і всі до цього звикли. До речі в тому самому Китаї уряд ніяким чином не використовує платіжну систему для контролю за окремою персоною. Натомість так система дозволить нам отримувати як статистичну так і маркетингову інформацію корисну для бізнесу і споживачів.

“Якщо людина підвищить голос чи висловить невдоволення якоюсь інституцією система заблокує їй покупки, доступ до їжі і таким чином привчить до послуху.”

Це точно почерпнуто з антиутопічних сценарії телесеріалів як наприклад, Чорне джеркало. В демократичних країнах таке молоімовірне.

“Не дивлячись на малу вірогідність такого сценарію,  ми дуже близькі до цього. Люди в Китаї вже живуть в такій системі. На Багамських островах, на Ямайці і девяти невеликих островах  Карибського басейну вже працюють експериментальні системи тестування щоб відпрацювати роботу цифрових гаманців. Ми знаходимось на перехідному етапі і впровадження CBDS невідворотне.”

“Старт цього проєкту заплановано на 20 березня 2023 року. Якщо ми погодимось втратити  паперові гроші ми втратимо епоху вільного суспільства.”

Задаю питання: вільного від чого? Переслідування за шахрайство, кіберзлочинність, торгівлю наркотиками, зброєю, людьми, ухиляння від сплати податку тощо. Ми що ще не готові жити чесно? Ми поти олігархів і офшорів але не в нашому селі?

Ну і про ББД. Впровадження цього проєкту зумовлене трансформацією західного суспільства під впливом технічного прогресу який руйнує теперішню пенсійну систему і систему медичного страхування. Кількість пенсіонерів зростає а база оподаткування скорочується. Підняттяподаткових ставок,пенсійного віку,зниження процентних ставок ЦБ себе виснажили, а тому Захід вимушений перейти на ББД.   А це вже основи переходу на наступний соціально-економічний устрій яки ми з пані професорки Марії Флейчук описали в книжці “Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу” Цією роботою ми випередиои Захід на шість років. Це нова еконмічна теорія що виливається в доктрину контрольованого переходу на новий соціально-економічний лад і це що лягло в основу запропонованої мною програми партії “Х”.

“Що означає впровадження CBDS для суверенних держав, їхніх урядів, економік і громадян ? Це означає повну залежність від ЦБ і встановлення їхніх фінансових законів.”

Так це і є головною функцією ЦБ в державі. Вони для цього і створені. Чи це джони з фріцами мають встановлювати?

“Встановлення індивідуальних податкових ставок.” “Виплата зарплати може бути зупинена ЦБ.”

А це вже точно не функіція ЦБ.

“Всюди буде запущена система соціального кредитування подібна до існуючої в Китаї.”

І подібна до системи кредитування Привату чи Моно-банку.

“Підчинення народу ЦБ буде повним і держави одна за одною будуть замінені ЦБ. Уряди провідних країн говорять все менше і менше. Видається, що вони стають більш авторитарними.”

Насправді цілий ряд функцій Уряду, за нашим задумом, виконуватиме ЄЦФОПС в автоматичному режимі, протіше, швидше, дешевше і без участі людського фактора – головного компонента корупції, шахрайства і схематозів. Це саме буде і в країнах заходу.

“Але насправді все з точністтю до навпаки. Цифрові корпорації підімнуть під себе уряди які будуть виконувати волю циф. Корпорацій. Політики які мають свою думку швидко зчезають з поля зору.”

“За останні роки великі АТ-компанії відкрили нову сторінку в економіці. Теза про те, що гроші правлять світом вже застаріла. Насправді світом правлять гроші і дані. Ми маємо справу з двома наддержавами кожна з яких більш потужна ніж будь-що, що було до цього. І це ще не все. Ці дві держави об’єднали зусилля щоб сформувати свого роду мегауряд.”

Ну немає зараз ні двох ні трьох таких держав. Панує ізоліціонізм і реал політік. Рівно як і АТ компанії ніяк не можуть фізично підключитись до CBDS “ з чорного ходу” а лише продавати ЦБ обладнання і деякі програми. А дані про клієнтів і трансакції давно в доступи в світовій банківській системі. Це тіж самі маніпуляції приватних банкірів “раді жізні на Зємлє”.

“Великі керівники активами тримають під контролем великі АТ-компанії, являючись головними акціонерами великих  АТ-компаній які, в свою чергу, контролюють великі дані компаній, що керують активами. Завдяки злиттю АТ і керуючих активами компаній створено гігантський картель. Рука еліт правлячих картелем, стала не тільки могутніша за будь який з існуючих урядів за останні два роки, тепер ця рука здатна зробити те, що не зміг зроби ніхто в минулій історії.”

Тобто одним махом “прихлопнути” приватні банки, ліквідувати в значній мірі лихварство, здешевити банківські трансакції і кредити і ще багато іншого. І що цікаво, що окрім приватних банків в світі є ще і інші організовані соціальні паразити, які руйнують економіку, продукуючи фінансові больбашки, але пані Кетрін Фітц про них не згадує. Фондові біржі, страхові компанії, приватні пенсійні фонди тощо.

“Всі уряди світу є пішаками в цій грі і підпорядковані цьому картелю як результату порочного шлюбу АТ і фінансових корпорацій.”

“За нашими суверенними урядами стоїть сила яка грає по інших правилах ніж ми. Ми визнаємо їхні привілеї і це те з чим варто розібратись.”

Далі авторка хоче поговорити про секретну  складову авторів секретного глобального фінансового перевороту.

Кого авторка має на увазі під назвою “Банк міжнародних розрахунків”? Це центральний банк центральних банків. Хто вони такі і що вони роблять? “Я хочу дати вам інформацію куди вони йдуть зі своїми суверенними імунітетами” каже Катрін,  56 секундне відео  про те, куди вони йдуть (демонструє).

“В нашому аналізі для CBDS для загального користування ми схиляємось до того, щоб встановити відповідність в готівкових грошах і тут є колосальна різниця. Наприклад що зараз з готівкою? Ми не знаємо, хто зараз використовує цю стодоларову купюру чи банкноту в тисячу пессо. Ключовим моментом  при використанні системи CBDS буде в те, що ЦБ буде мати абсолютний контроль над правилами і умовами які будуть  повністтю контролювати весь процес використання цього засобу ЦБ. Для цього у нас буде певна технологія. (Августін Калстерс генеральний менеджер банку міжнародних розрахунків Швейцарії). Тобто тепер ЦБ буде встановлювати правила і централізовано забезпечувати їх виконання. Це означає,  що якщо вони не захочуть щоб ви використовували свої гроші дальше ніж 5 км від свого дому то ви не зможете цього зробити.”

І це звичайно, що можливе, але для цього потрібне спеціальне рішення, кошти і програмне забезпечення але і зміст це рбити бо це конкретне безглузддя особливо в країнах демократії.

“Якщо вони захочуть підняти податок то вони просто знімуть їх з вашого рахунку. Вони встановлюють правила і можуть їх контролювати централізовано.”

Податки, повторюю, не є функцією банку.

Але в нашій ЄЦФОПС програма зніматиме автоматично три податки і частково розподілятиме їхню частину серед громадян як ББД, створюючи умови для прямої демократії в частині керування громадянами розподілом бюджету. Гроші поступатимуть на персональні рахунки громадян і вони самі вирішуватимуть на що їх тратити: чина освіту, чи на лікування, чи на розвиток. Буде менше колгоспу і солідарного соціалізму.

“В Китаї вже є CBDS і вони не планують від нього відмовлятись. Він впроваджений серед мільйонів людей.  ВІН БУВ ВПРОВАДЖЕНИЙ СПЕЦІАЛЬНО, ЩОБ НЕ НАШКОДИТИ ІСНУЮЧІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ. Як обновлення старих паперових грошей. Звичайно у них присутній аспект контролю, але це не вбиває банківську систему. Це вимагає у вас мати рахунок CBDS  але він не в ЦБ, а у вашому банку. Це просто і може бути зроблено і тут, але вони цього не обговорюють. Але їх план в тому, щоб позбутись банків.” 

Ось ми і добрались до причини такого кіпішу. Кіпішують власники приватних банків час яких очевидно закінчується.

“Ключовою проблемою, що може насторожувати  обивателя  є аспект контролю, але в Китаї, наразі, його не активізували. Але він може бути впроваджений в будь який час. І це турбує. Також ніхто не говорить про природу CBDS. Як це буде виглядати. Ніхто про це не говорить.”

Природа можлива та ж сама, що вже давно діє. Тільки різниця в тому, що вся грошова маса буде консолідована в одній цифровій платіжній системі з якої їх неможливо вивести, вкрасти, оготівкувавши в банкоматі за рогом, вивести з банку в паніці і обвалити всю банківську систему.

“Один європейський банкір ЦБ сказав мені як це буде виглядати. Він це бачив в одному зі старих ЦБ Європи яка активно це просуває. Вони показали йому як це має виглядати.  Це чіп невеличкого розміру який може бути інплантований вам під шкіру. “Ето фактіческі входіт в ваше тело!” На його погляд це оскорбляєт людську гідність. А ще це може бути використане по інших напрямках – поза грошовими і економічними трансакціями. Це занадто небезпечно і ми маємо цьому перешкоджати.”

Наразі достатньо чіпу в пластиковій кредитній картці. І це вже давно працює. В епоху трпнсгуманізму яка настає і розвивається цілком можливо, за бажанням, імплантувати не тільки зубні імпланти, серцеві клапани, слухові апарати і нейроімпланти а й ціп-АД , що мати гарантію, що не вкрадуть, не загубиш, для ідентифікації тіла загиблих на війні чи в катастрофах. Справа добровільна і тут головне, щоб без інсинуацій, маніпуляцій і нездорової економічної чи політичної конкуренції.

“Використання готівкових грошей – це перше, що ми можемо зробити для перешкоджання впровадженню цифрової валюти.”

Вона вже давно впроваджена і хо ж відмовиться від того комфорту в купівлі/продажу який м маємо?

“В Австралії одна фінустанова запропонувала своєму клієнтові помістити чіп під шкіру його руки. Що може суверенний народ зробити проти цієї тиранії. Я думаю, що те, що я роблю зараз ми маємо робити разом. Ми маємо навчати людей тому, що їх забави складні і більшість людей не встані зрозуміти ви маєте пояснити людям свого оточення, що відбувається на задньому плані поки ми відволікаємось на поверхневі новини. Еліти можуть робити те, що роблять тільки тому, що більшість з нас не прокинулись або не розуміють, що відбувається насправді.”

Класичні призиви борцунів з поступом і прогресом. А сама Кетрін відома борцунка з недолугими антиковідними заходами західних урядів.

Ну і вишенька на тортик. Це тогорічна Нобелівська премія в галузі економіки. Мова про роботу номінантів Дугласа Даймонда і Філіпа Дівбіга, присвячену ролі держави (урядів) в підтримці приватних банків які боряться зі світовими фінансовими кризами. Вони пропонують рятувати ці приватні банки, інвестиційніі страхові  компанії які в гонитві за надприбктками роздувають фінансові бульбашки, будують піраміди, розганяють ажіотажний попит або панічні настрої в суспільстві і тоді ловлять рибу в мутній воді. Для тих хто  тямить, що діється, це очевидна маніпулятивна масштабна акція направлена на збереження збанкрутілої токсичної грошово-банківської і фінансової системи .

Пов’язана стаття: https://ukr-happiness-institute.com/roman-purij-komentari-do-b-miroshnichenka/

Оригаінальне відео Кетрін Фітс: https://youtube.com/watch?v=X6isbPW1huI

Закрити меню