GOLYASH Iryna HAPPINESS AS A KEY FACTOR OF THE CREATIVE ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 118-123. https://doi.org/10.31108/7.2021.26  ISBN 978-966-919-697-2 

ГОЛЯШ Ірина ЩАСТЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 118-123. https://doi.org/10.31108/7.2021.26 ISBN 978-966-919-697-2

Закрити меню