HNASEVYCH Nadiya HAPPINESS AS A PERSONIFIED VALUE DIMENSION OF PERSON

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 134-136. https://doi.org/10.31108/7.2021.29  ISBN 978-966-919-697-2 

ГНАСЕВИЧ Надія ЩАСТЯ ЯК ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ  ЦІННІСНИЙ ВИМІР ЛЮДИНИ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 134-136. https://doi.org/10.31108/7.2021.29  ISBN 978-966-919-697-2

Закрити меню