Ковтун О. ВІДГУК на науково-популярне видання дослідження «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук)

Ковтун Олег Іванович к.е.н., професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету

Глобальні трансформації та виклики, диджиталізація (цифровізація), пандемія COVID-19, ескалація воєнних конфліктів зумовлюють поглиблення соціально-економічних криз, зростання ентропії економічних систем, а також істотне посилення небезпек для національної економіки України.

З кінця ХХ століття відбувається новий етап формування метасистемних характеристик глобальної економіки. Незважаючи на відмінності в методологічних підходах щодо парадигми глобалізації, очевидний її вплив на національні макросистеми, їх суспільні та економічні складники, безпеку не лише в статичному, але і в динамічному вимірі. Відтак, у сучасному суспільстві складних соціально-економічних систем, з економікою, що постійно змінюється, економічна наука повинна динамічно розвиватися аби відповідати поточним викликам. Висловлене, актуалізує здійснення поліпредметних досліджень з врахуванням специфіки поточних соціально-економічних трансформацій.

З цієї точки зору, рецензоване наукове дослідження «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук) набуває особливої актуальності.

Автори у науково-популярній формі висвітлюють цілу низку архіважливих для розвитку економіки України у глобальному середовищі питань. Зокрема, ентропійність процесів, глобальні виклики та загрози сучасності, напрями докорінної зміни парадигми соціально-економічного розвитку, підстави для запровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи (ЄЦФОПС), переваги податкової, земельної і пенсійної реформ на базі ЄЦФОПС, роль громадянського суспільства у згаданих процесах, необхідність врахування концепції сталого розвитку, розвиток нових економічних систем в контексті формування суспільства щасливих людей, що активно обговорюється на дискусійних майданчиках Всесвітнього економічного форуму, ООН, різноманітних мегарегіональних утворень тощо.

На основі висловленого автори запропонували біонічну модель управління економікою, що базується на природних механізмах саморегуляції життєзабезпечення організму людини, сформулювавши чотири біонічних принципи щодо управління економікою держави. На цій основі у дослідженні пропонується системний підхід до вирішення проблеми трансформації економіки України в повноцінну інформаційну економіку – економічну основу суспільства в новому суспільному устрої.

У дослідженні коректно використані класичні та модерні економічні теорії та напрацювання відомих дослідників досліджуваної проблематики з метою розробки авторського підходу докорінної трансформації суспільних відносин з врахуванням соціально-економічних аспектів. Дослідники також доречно враховують основні глобальні тренди, що актуальні й для нашої країни при розробці стратегії розвитку суспільно-політичного та економічного ладу.

Представлена на рецензію праця «Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу» (автори Р.Пурій, М.Флейчук) відповідає загальним вимогам до такого роду науково-дослідних робіт і рекомендується до публікації.

Закрити меню