Біонічний підхід до управління економікою

   Автори

Роман Пурій,

Марія Флейчук

ВидавництвоСПОЛОМ
  Рік видання2021

  Палітурка

 Електронна версія

м’яка, матова

наявна, PDF 

  ISBN978-966-919-749-8
  Кількість        сторінок68
  Моваукраїнська
  Ціна PDF    версії 200 грн

АВТОРЕФЕРАТ КНИГИ: 

ВІДГУК Вікторії Бак: 

ВІДГУК Олега Ковтуна: 

ISBN  978-966-919-749-8   УДК 336.7       Пу 88

Рецензент:

Ковтун Олег Іванович – к.е.н., професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету

 Пурій Роман Петрович, Флейчук Марія Ігорівна

Біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу / Пурій Р.П., Флейчук М.І. – Львів : СПОЛОМ, 2021. – 68 с. рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-66 (35 назв).

Подана біонічна модель управління економікою базується на природних механізмах саморегуляції життєзабезпечення організму людини. Запропоновано системний підхід до розв’язання проблеми трансформації української економіки перехідного періоду в повноцінну інформаційну (цифрову) економіку – економічну основу інформаційного суспільства в новому суспільному устрої. Трансформація грошово-банківської системи України в Єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему (ЄЦФОПС) дасть змогу докорінно змінити податкову систему (платять всі пропорційно до персонального споживання) і радикально реформувати пенсійну систему: запровадити безумовний, (базовий) соціальний дохід та відмінити застарілу солідарну пенсійну систему. Замість ВВП на душу населення, як показник ефективності роботи Уряду запропоновано використовувати безумовний соціальний дохід – суму грошових поступлень на персональні пенсійно-страхові рахунки громадян України.

Для економістів, політиків, політологів, громадських діячів та всіх, хто зацікавлені питаннями майбутнього економічного розвитку України.                                                                        © Пурій Р.П., Флейчук М.І., 2021  © Вид-во «СПОЛОМ», 2021

ЗМІСТ

ВІДГУК (Ковтун О.І.)….. 4

ПЕРЕДМОВА….. 6

ВСТУП…. 7

Розділ 1. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ…. 9

Розділ 2. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄЦФОПС…. 13

Розділ 3. ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ….. 22

Розділ 4. ПЕРШИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП….. 30

Розділ 5. ДРУГИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 33

Розділ 6. ЯКА МЕТА ВСІЄЇ ЗАТІЇ?….. 36

Розділ 7. ПОНЯТТЯ «СИЛЬНА ДЕРЖАВА»…. 38

Розділ 8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПЛАНКТОН….. 39

Розділ 9. ПЕРЕВАГИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ, ЗЕМЕЛЬНОЇ І ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА БАЗІ ЄЦФОПС….. 41

Розділ 10. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЧИ СУСПІЛЬСТВО ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНТЕРЕСІВ?….. 43

Розділ11. ТЕОРІЯ НЕОКЕЙСІАНСТВА І ЄЦФОПС…. 43

Розділ 12. ГРОШОВІ СИСТЕМИ…. 46

Розділ 13. ТРЕТІЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 47

Розділ 14. ЧЕТВЕРТИЙ БІОНІЧНИЙ ПРИНЦИП…. 48

Розділ15. ПЕРЕВАГИ І ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄЦФОПС…. 51

Розділ 16. РЕКОМЕНДАЦІЇ…..54

Розділ 17. ЩАСТЯ ГРОМАДЯН І ЄЦФОПС…. 57

Розділ 18. ДОПОВНЕННЯ….. 58

ПІСЛЯМОВА…. 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……. 64

Закрити меню