BORSHCHEVSKA Anzhela, KYRYLIUK Serhii RELATIONSHIPS IN TWO WORLDS, REAL AND VIRTUAL. CONTEXT OF MEANING AND HAPPINESS

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 45-48. https://doi.org/10.31108/7.2021.7  ISBN 978-966-919-697-2 

БОРЩЕВСЬКА Анжела, КИРИЛЮК Сергій СТОСУНКИ У ДВОХ СВІТАХ,  РЕАЛЬНОМУ ТА ВІРТУАЛЬНОМУ. КОНТЕКСТ ОСМИСЛЕНОСТІ ТА  ЩАСТЯ // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня  2021 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2021. C. 45-48.

Закрити меню